image1 image2 image3

Prijem roditelja

RASPORED PRIJEMA RODITELJA NA INDIVIDUALNE RAZGOVORE ZA SVE NASTAVNIKE,  ŠK. 2016/2017. godina, važi od 31.10.2016.

smena                NIŽI  RAZREDI pre podne       VIŠI  RAZREDI popodne

VASPITAČI

PREZIME I IME DAN VREME
  1.  1.
Kovačić Jasna svaki dan 7.30-8.00
 2. Golubović Ružica svaki dan 14.00-14.30

UČITELJI, prepodnevna smena

PREZIME I IME DAN VREME
3. Romić Kata petak 10.30-11.15
4. Banović Svetlana utorak 8.50-9.35
5. Stantić Iris četvrtak 10.45-11.30
6. Farkaš Verica utorak 11.30-12.25
7. Srejić Renata ponedeljak 8.00– 8.45
8.                   
9. Milojković Andrija sreda 16.00-16.45
10. Mojzeš Livia utorak 13.10-13.30

NASTAVNICI, popodnevna smena

PREZIME I IME DAN VREME
10. Benčik Slavko četvrtak 16.00-16.45
11. Damjanović Gordana petak 14.05-14.50
12. Dulić Tanja utorak 16.50-17.35
13. Dulić Vera sreda 11.00-11.30
14. Jaramazović Zorica sreda 14.05-14.50
15. Eraković Vukosava sreda 12.00-12.25
16. Knežević Marija četvrtak 18.30-19.15
17. Kojić Tatjana ponedeljak 14.30-15.00
18. Predojević Dejan četvrtak 15.30-16.00
19. Vargek Marta sreda 16.00-16.45
20. Pap Robert četvrtak 16.00-16.45
21. Popović Gorana ponedeljak 16.00-16.45
22. Radulović Sergej petak 17.30-18.00
23. Samardžija Boro utorak 16.00-16.45
24. Skenderović Nataša ponedeljak 13.15-14.00
25. Balažević Nikola petak 15.30-16.00
26. Simić Milijana petak 16.00-16.45
27. Stipić Miroslav četvrtak 16.00-16.45
28. Tikvicki Ljiljana sreda 15.00-15.45
29. Vidaković Terezija ponedeljak 16.00-16.45
30. Vignjević Željko ponedeljak 15.00-15.45


                                                                                                            Direktor škole:                          

                                                           Ljiljana Dulić